Re-integratie een zaak van werkgever en werknemer

Een bedrijf met gezonde werknemers is het ideaal van iedere ondernemer. Maar in de praktijk werkt het natuurlijk niet altijd zo. Werknemer kunnen om verschillende redenen langdurig ziek worden. Je hebt dan dus te maken met ziekteverzuim en alle regels die daarbij gelden. Want het is niet alleen belangrijk voor de werknemer om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. En daar komt heel wat bij kijken.

Wat is re-integratie?

De letterlijke betekenis van re-integratie is: ‘weer functioneren’. En in dit verband wordt daar natuurlijk mee bedoeld om weer aan de slag te gaan en deel uit te gaan maken van het arbeidsproces. Het liefst bij het bedrijf waar de werknemer al werkzaam was. En als het niet in dezelfde functie kan, dan moet er iets anders passends gezocht worden. Maar zelfs als je in je eigen bedrijf geen passende functie kunt aanbieden, dan blijf je als werkgever verantwoordelijk om voor je werknemer een andere baan te vinden. Desnoods bij een andere werkgever. Het is niet altijd even simpel om als werkgever daar een oplossing voor te vinden. En niet alleen de praktische invulling kan kopzorgen opleveren, het vraagt ook veel administratieve handelingen.

Een re-integratie traject bestaat uit verschillende fasen

In het re-integratie traject zijn verschillende momenten die bijdragen aan een volledige terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Ten eerste is er het 1e spoor re-integratietraject. Dit is van toepassing op het moment dat je als werkgever je werknemer weer kunt laten functioneren in de eigen werkzaamheden, bij jou in het bedrijf. Het 2e spoor re-integratie traject is dat je geen mogelijkheden hebt je werknemer in je eigen bedrijf te laten werken en dat je op zoek moet naar een alternatief bij een andere werkgever. Het dossier voor het 1e spoor blijft onverminderd van toepassing, dus je hebt twee processen naast elkaar lopen. Het 3e spoor re-integratie traject is als je als werkgever het risico van het ziekteverzuim zelf draagt. Je bent dus Eigenrisicodrager. Zelfs als je werknemer na twee jaar uit dienst is, ben je nog steeds verplicht tot integratie.

De regels en bepalingen rond de re-integratie

Om het ziekteverzuim van werknemers te regelen is de wet Poortwachter in het leven geroepen. In deze wet zijn alle regels en bepalingen vastgelegd die je als werkgever moet volgen op het moment dat je te maken hebt met ziekteverzuim onder je werknemers. Deze wet vraagt veel tijd en administratieve handelingen omdat iedere fase in het ziekteproces bepaalde acties vereist. Je moet daar als werkgever heel precies in zijn en je kunt het je niet veroorloven hierbij fouten te maken. Het is dan ook erg belangrijk, bijvoorbeeld als je zelf de capaciteit niet in je bedrijf hebt om het uit te voeren, je te laten adviseren of gebruik te maken van speciale software. Deze software begeleidt je op de juiste momenten door de verschillende stadia van het verzuimproces. Op deze manier weet je zeker dat je geen stappen mist, of te laat bent voor bepaalde administratieve handelingen om je werknemer weer aan de slag te laten gaan, met alle gevolgen van dien.