Miljoenen verspild door slecht huisartsensysteem

674

Huisarts Rab William zegt dat woekerpoliklinieken jaarlijks zorgen voor een verspilling van SRD 5,6 miljoen. Foto: Stefano Tull

PARAMARIBO – De slechte, ongeordende en zonder aangepaste regelgeving draaiende huisartsenpraktijk zorgt voor miljoenen verspilling in de gezondheidsector. Van de ruim 150 huisartsen heeft een kleine groep een ‘ongehoord’ aantal verplicht verzekerden van tussen de vijfduizend en achtduizend.

Dit is ver boven de norm van tweeduizend patiënten per huisarts. Doordat er geen afspraken zijn over hoe lang een spreekuur of consult moet duren en waaruit die precies moet bestaan is er eveneens een ongehoord groot aantal doorverwijzigingen voor specialistische behandeling. Dit zorgt voor enorme kosten bij de specialistische zorg, terwijl de huisartsen zonder adequate zorg te verlenen naast hun particuliere praktijk, de premie innen voor de verplicht verzekerden.

Woekerpoliklinieken, noemt Rab William, zelf huisarts, deze praktijken, die jaarlijks een verspilling van SRD 5,6 miljoen veroorzaken. Hij presenteerde deze informatie donderdagavond tijdens een lezing die hij verzorgde op uitnodiging van vakcenterale C-47 in het Lalla Rookh-gebouw, gevolgd door discussie. Vakcentralevoorzitter Robby Berenstein zegt dat de werkende klasse van de regering eist dat ze snel de juiste maatregelen neemt. Wij zijn immers niet langer bereid te betalen voor deze chaotische en wanordelijke situatie in de gezondheidszorg.”

Eerder op de dag had minister Patrick Pengel van Volksgezondheid in De Nationale Assemblee ook al een zeer triest beeld geschetst van hoe het gaat in de gezondheidszorg. Hij sprak van een behoorlijke scheefgroei. Volgens hem kan de Staat onmogelijk SRD 800 miljoen betalen aan de zorg en dan nog met tal van problemen geconfronteerd worden. Van dit bedrag gaat 47 procent naar huisartsen en medisch specialisten. De minister zei dat de ziekenhuizen 20 procent van het bedrag besteden.

Volgens de inleider blijkt uit rapporten van 2010 en 2011 van het Staatsziekenfonds hoe groot de chaos in de gezondheidszorg is. De kosten per patiënt per huisarts waren toen viermaal hoger dan normaal. Hij ziet het veelbesproken Huisartsen Informatie Systeem als een welkome oplossing. Hij stelt naast een reorganisatie van de huisartsenpraktijken ook nieuwe regels voor ziekenhuizen.